Oáza Hodonín středisko speciálních služeb z.s.

O nás

Představuje se Vám sdružení Oáza Hodonín středisko speciálních služeb z.s., jehož posláním a hlavním druhem činnosti je zlepšování životních podmínek zdravotně handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže, jejich vzdělávání, rehabilitace, pracovní zařazení. volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a společenské vyžití. Byla založena v říjnu roku 1993. Jsme skupina zdravotně handicapovaných osob, jenž nechce čekat, až pro nás společnost něco udělá a chceme sami přispět k řešení problémů handicapovaných osob formou péče mimo státní ústavy., podle vzoru střediska Baitestollen v Norsku a Wenkenrode v Holansku, které jsme osobně...

Aktuální pozvánky

Novinky

VYŘEŠENÍ POZEMKŮ OÁZY HODONÍN

Předání symbolického šeku s částkou 140 000.-Kč poslancem parlamentu ČR Ottou Chaloupkou, za přítomnosti široké veřejnosti. Finanční dar je určen na zakoupení pozemků pod areálem Oáza.Tuto částku věnovala strana z poslaneckých náhrad, kterých se jejich poslanci zřekli ve prospěch charitativních projektů....

NEZÁVISLÝM PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Dovolte, abychom jménem občanského sdružení Oáza Hodonín poděkovali sdružení Nezávislých, ale i Vám široké veřejnosti za upřímný zájem a pomoc při snaze o navrácení pozemků pod našim bezbariérovým areálem pro zdravotně handicapované Oáza Hodonín, který slouží k bydlení, vzdělávání, rehabilitaci, sportu...

Sponzoři